Gemeente reiniging

In een gemeente of gemeenschap wordt er gezorgd voor een gezonde, nette en verzorgde uitstraling van de omgeving. Dit geeft voor de bewoners en bezoekers van de gemeente een prettig gevoel. Een verwaarloosde uitstraling is uiteraard iets waar niemand op zit te wachten.

Een onderhoudsploeg vanuit de gemeente zorgt er natuurlijk voor dat de flora netjes wordt onderhouden. Er zijn echter wel andere problemen die veel gemeenschappen niet zelf kunnen onderhouden. Denk hierbij aan het reinigen van roltrappen. Roltrappen raken vervuild, dit kan een onhygiënisch aanzicht opleveren. Roltrappen kunnen niet of nauwelijks met de hand gereinigd worden. Dit zal ook niet het gewenste resultaat op leveren.

Op grote pleinen en stoepen zijn ook vaak veel verontreinigingen te vinden. Kauwgom is de grote koploper. Bijna overal waar je komt is kauwgom op straat te vinden. Vaak zijn het maar een paar kauwgompjes op één plek maar op sommige plaatsen loopt het qua kauwgom de spuigaten uit. Dit geeft een erg rommelig, onhygiënisch en onverzorgd aanzicht.

Graffiti, overal ter wereld zien we het zitten. Graffiti wordt op allerlei manier toegepast, kunstenaars gebruiken het om ware kunsten of 3d tekeningen te tonen met verbluffende resultaten, gebouwen of zelfs complete steden worden in een nieuw jasje gestoken. Jammer genoeg zijn het niet alleen kunstenaars die graffiti maken. Soms is graffiti simpelweg vandalisme. Graffiti tref je aan op treinen, privé eigendommen en overheidsgebouwen. Dit zorgt voor een enorme aantasting van het aanzicht. Of dit nou op het elektriciteitshuisje, in het bos is of de plaatselijke school wordt aangetroffen, de ongewenste graffiti moet verwijderd worden!

 

Voor deze en vele andere vervuilingen gebruikt Wegvet de techniek van het droogijs-stralen. Wat dit is en hoe het werkt lees je hieronder.

Droogijs is de vaste vorm van koolstofdioxide. Vloeibare koolstofdioxide wordt na expansie onder hoge druk samengeperst. Hierdoor ontstaat -79ºC koude CO2 in vaste vorm.  De vaste CO2 wordt in pellets van 0,5 tot 3mm groot geperst. Deze Pellets worden gebruikt voor het droogijs-stralen.

Het droogijs-stralen werkt als volgt: Droogijs-stralen gebeurt met perslucht, de droogijs pellets worden door middel van perslucht onder hoge druk door het straalpistool op het oppervlak gestraald. Bij de impact van de droogijs pellets op het oppervlak gebeurt het volgende:

Reinigen door mechanische energie: De Droogijs pellets raken het oppervlak met een snelheid van 150m/s. Hierdoor wordt de vervuiling van het oppervlak los geslagen.

Reinigen door thermische energie: Door de extreem snelle afkoeling van de vervuiling krijg je een shock effect. Hierdoor krimpt de vervuiling en laat het los of er ontstaan scheurtjes in de vervuiling.

Reiniging door sublimatie: De pellets dringen in de scheurtjes die zijn ontstaan bij het shock effect. Deze pellets sublimeren (exploderen) in deze scheurtjes tot een 540-voudige volumevergroting. Hierdoor schiet de vervuiling los van het oppervlak.

Vrijblijvende offerte