Grootkeuken reiniging

Uw grootkeuken moet hygiënisch zijn.  Schimmels en bacteriën dienen geen kans te hebben. Niet alleen voor uw klanten, maar ook voor u en uw personeel, is een goed gereinigde keuken van belang. Niet alleen de keuken dient gereinigd te zijn, ook het afzuigsysteem moet onderhouden worden.

Hierbij spelen drie aspecten een rol.

Aspect 1 is de dampkap ook wel wassemkap genoemt. Deze kap vormt een bron van bacteriën als die niet tijdig gereinigd wordt. Periodieke reiniging voorkomt dit. Periodieke reiniging is een eis van de verzekeraar is, maar zorgt ook voor uw eigen veiligheid. De vetlaag op deze kap is zeer vlamgevoellig, het is al zeer licht ontvlambaar bij de dikte van een mensenhaar!

Aspect 2  is het afzuigkanaal zelf. Bij een onveilig / vervuild afzuigkanaal wordt schade door brand niet uitgekeerd door de verzekeraar. Wegvet zorgt ervoor dat uw afzuigkanaal veilig en verzekerd is. Dit doen we door middel van een alkalische ontvetter, gebaseerd op kokosolie. Vaak worden er zeer agressieve reinigingsmiddelen gebruikt wat schadelijk is voor gezondheid en millieu.

Om uw verzekeraar te kunnen laten zien dat er goed gereinigd wordt maken wij gebruik van beeldopname’s van het afzuigkanaal die u ontvangt na de reiniging van het afzuigkanaal. Op deze beelden is de staat van het afzuigkanaal te zien vóór en ná reiniging. Deze beelden ontvangt u op een USB-stick in combinatie met een inspectie-rapport. Dit kunt u bewaren in eigen archief als bewijs van goede reiniging.

Aspect 3 is de motor van het afzuigkanaal, de ventilator. Deze dient periodiek gereinigd te worden omdat dit de levensduur van de motor aanzienlijk verbetert. Ook verbetert de luchtkwaliteit in de keuken aanzienlijk omdat de ventilator na de reiniging een afzuig impuls krijgt wat kan oplopen tot 300%! Voor meer informatie terecht op www.afzuigkanaal-reinigen.nl

De dampkap en ventilator reinigen we met droogijs, dit heeft talloze voordelen.

Voor deze en vele andere vervuilingen gebruikt Wegvet de techniek van het droogijs-stralen. Wat dit is en hoe het werkt lees je hieronder.

Droogijs is de vaste vorm van koolstofdioxide. Vloeibare koolstofdioxide wordt na expansie onder hoge druk samengeperst. Hierdoor ontstaat -79ºC koude CO2 in vaste vorm.  De vaste CO2 wordt in pellets van 0,5 tot 3mm groot geperst. Deze Pellets worden gebruikt voor het droogijs-stralen.

Het droogijs-stralen werkt als volgt: Droogijs-stralen gebeurt met perslucht, de droogijs pellets worden door middel van perslucht onder hoge druk door het straalpistool op het oppervlak gestraald. Bij de impact van de droogijs pellets op het oppervlak gebeurt het volgende:

Reinigen door mechanische energie: De Droogijs pellets raken het oppervlak met een snelheid van 150m/s. Hierdoor wordt de vervuiling van het oppervlak los geslagen.

Reinigen door thermische energie: Door de extreem snelle afkoeling van de vervuiling krijg je een shock effect. Hierdoor krimpt de vervuiling en laat het los of er ontstaan scheurtjes in de vervuiling.

Reiniging door sublimatie: De pellets dringen in de scheurtjes die zijn ontstaan bij het shock effect. Deze pellets sublimeren (exploderen) in deze scheurtjes tot een 540-voudige volumevergroting. Hierdoor schiet de vervuiling los van het oppervlak.

Vrijblijvende offerte