Industrie reiniging

Er zijn in Nederland enorm veel uiteenlopende industrieën, variërend van drukkerijen tot productiebedrijven. Elke industrie kent zo zijn eigen methodes voor inspectie, onderhoud, reparatie en reiniging van onderdelen. Machines raken vervuild, vervuild door vetten, maar er komt ook veel stof in machineonderdelen. Deze vervuiling kan de werking van de machine gaan beïnvloeden. In de productiebedrijven kunnen ook producten vervuild raken. Een ongewenst resultaat.

Een industrie die hier al helemaal niet op zit te wachten is de voedingsindustrie. Op een plaats waar voedingsmiddelen gemaakt of bereid worden zal is vervuiling taboe. Een onhygiënische plaats kan de voeding op deze locatie aantasten,  In veel gevallen kan veel zelf gereinigd worden, maar de plekken die niet eenvoudig gereinigd kunnen worden, zijn een uitstekende broedplaats voor bacteriën en schimmels. Deze plekken zullen dus grondig gereinigd moeten worden, zonder reinigingsmiddelen te hoeven gebruiken die schadelijk kunnen zijn voor mens, dier of natuur.

 

Wegvet maakt voor het reinigen gebruikt van een vrij unieke techniek, namelijk Droogijs-stralen.    Droogijs-stralen werkt als volgt:

Droogijs is de vaste vorm van koolstofdioxide. Vloeibare koolstofdioxide wordt na expansie onder hoge druk samengeperst. Hierdoor ontstaat -79ºC koude CO2 in vaste vorm.  De vaste CO2 wordt in pellets van 0,5 tot 3mm groot geperst. Deze Pellets worden gebruikt voor het droogijs-stralen.

Het droogijs-stralen werkt als volgt: Droogijs-stralen gebeurt met perslucht, de droogijs pellets worden door middel van perslucht onder hoge druk door het straalpistool op het oppervlak gestraald. Bij de impact van de droogijs pellets op het oppervlak gebeurt het volgende:

  1. Reinigen door mechanische energie: De Droogijs pellets raken het oppervlak met een snelheid van 150m/s. Hierdoor wordt de vervuiling van het oppervlak los geslagen.
  2. Reinigen door thermische energie: Door de extreem snelle afkoeling van de vervuiling krijg je een shock effect. Hierdoor krimpt de vervuiling en laat het los of er ontstaan scheurtjes in de vervuiling.
  3. Reiniging door sublimatie: De pellets dringen in de scheurtjes die zijn ontstaan bij het shock effect. Deze pellets sublimeren (exploderen) in deze scheurtjes tot een 540-voudige volumevergroting. Hierdoor schiet de vervuiling los van het oppervlak.

 

De droogijs pellets die de impact met het oppervlak gehad hebben verdampen direct tot CO2-gas. De vervuiling die van het oppervlak is verwijderd kan nu simpel worden opgezogen met een stofzuiger.

Vrijblijvende offerte