Onderhoudscontracten

U als grootkeukenbezitter, wilt zich kunnen focussen op uw gasten en uw gerechten. Hierbij wilt u niet aan het onderhoud van uw keuken hoeven denken. Een belangrijk deel van het onderhoud is de periodieke inspectie en reiniging aan het afzuigsysteem. Om u te ontzorgen van het onderhoud aan het afzuigsysteem, biedt Wegvet onderhoudscontracten aan.

Het grote voordeel van een onderhoudscontract van Wegvet is dat u voor een vast bedrag precies weet waar u aan toe bent. U zult bij een reiniging niet voor onverwachte kosten komen te staan. Ook is het van groot belang dat u met dit contract de verplichting die uw verzekeraar u oplegt wat betreft periodieke onderhoud aan het afzuigsysteem nakomt. De schade door een brand, ontstaan door slecht onderhoud, zal in veel gevallen niet worden vergoed.

Als u een overeenkomst met Wegvet aangaat, stelt Wegvet zich garant voor de verzekering. Het is de taak van Wegvet om het afzuigsysteem gedurende de periode van het contract brandveilig te houden. Verder heeft u bij een periodieke reiniging niet alleen de zekerheid tegenover uw verzekeraar, maar ook is de luchtkwaliteit in uw keuken aanzienlijk beter. Dit komt doordat de ventilator, het hart van het afzuigsysteem zijn maximale capaciteit blijft behouden. Als een ventilator vervuild is zal de werking aanzienlijk achteruit gaan. De energiekosten van een vervuilde ventilator worden ook hoger dan bij een gereinigde ventilator. Een periodieke reiniging zal de levensduur van de ventilator duidelijk verlengen.

Een vervuilde dampkap, ook wel wasemkap genoemd, vormt een gevaar voor uw gerechten. De vervuiling in de dampkap is een prima broedplaats voor veel bacteriën, dit komt door de hoge temperaturen en de hoge luchtvochtigheid. Het laatste wat u wilt is dat deze bacteriën zich verspreiden naar uw vers bereidde gerechten. Periodieke reiniging zoals in een overeenkomt met Wegvet, beperkt deze risico’s.

Mocht het tijd zijn voor de periodieke reiniging, dan neemt Wegvet met u contact op om een afspraak te maken voor de reiniging. Deze reiniging zal in veel gevallen kunnen plaatsvinden buiten uw openingstijden. Dit betekent dat uw werkzaamheden volledig door kunnen gaan.

Na een reiniging zult u een Wegvet inspectierapport ontvangen, hierop is precies te zien wat er aan uw afzuigsysteem gereinigd is en wat de staat is van het afzuigsysteem.  Dit rapport is een bewijs van reiniging, verzekeraars zullen dit zeer waarderen.

Vrijblijvende offerte