Afzuigkanaal reinigen

Waarom zou ik mijn afzuigkanaal reinigen?

Daar kunnen verschillende redenen voor zijn. De belangrijkste is brandveiligheid. U wilt niet het gevaar lopen dat er in uw keuken brand ontstaat. Het afzuigkanaal moet brandveilig zijn. Vervuiling in het kanaal is ideale brandstof. Vuur kan zich zo snel verspreiden. Uw brandverzekering eist een periodieke reiniging van uw afzuigkanaal. Mocht dit niet gebeuren dan kan het zijn dat men de schade, ontstaan door brand, niet vergoedt. Wij reinigen uw afzuigkanaal zo grondig dat er hooguit een vetophoping van 200 micrometer overblijft. Dat is ook wat de verzekering eist. Na onze reiniging kunnen wij aantonen dat er niet meer van overblijft dan de dikte van een mensenhaar.

Een andere reden om uw afzuigkanaal te reinigen is de gezondheid van uw werknemers. Onvoldoende reiniging zorgt voor een verhoogde concentratie fijnstof en dat is schadelijk voor de gezondheid van uw werknemers.

Een derde reden om uw afzuigkanaal te reinigen is dat u er energiekosten mee bespaart. Bij een vervuild kanaal moet de ventilator harder werken en dat leidt uiteraard tot een hoger energieverbruik.

Werkwijze

1 De inspectie

Allereerst start Wegvet met een inspectie van het afzuigsysteem om de vervuiling en afzuigcapaciteit vast te stellen. In het afzuigkanaal wordt de afzuigcapaciteit gemeten. Dit gebeurt door middel van een luchthoeveelheidsmeter. Ook wordt de dikte van het aangeslagen vet op de wand van het afzuigkanaal gemeten. Dit om aan te kunnen tonen hoe brandgevaarlijk de vetlaag is; het vet verspreidt namelijk al vuur vanaf 0,2 mm dik. Vervolgens gaat er een inspectiecamera van top tot teen door het afzuigkanaal om beeldmateriaal te verzamelen. Dit vergelijken we met de inspectiebeelden van het eindresultaat.

2 De reiniging

De reiniging vindt plaats op een moment dat u het beste uitkomt. Als eerst wordt alle keuken apparatuur afgeschermd van het werkgebied. De reiniging kan nu beginnen. De ventilator(en) wordt gedemonteerd, zodat het afzuigkanaal goed toegankelijk is. Indien nodig worden er in het afzuigkanaal inspectieluiken gemaakt, dit om de bereikbaarheid te kunnen realiseren. Vervolgens wordt een door luchtmotor aangedreven borstel ingebracht in het kanaal. Bij deze roterende borstel wordt een vet oplossend middel toegebracht, de middel samen met de roterende borstel zorgen ervoor dat de vervuiling loskomt uit het afzuigkanaal. Wat uit het kanaal verwijderd wordt, wordt opgevangen onderaan het afzuigkanaal, dit wordt gerecycled. Het afzuigkanaal is nu gereinigd. De ventilator(en) wordt gereinigd en deze kan weer gemonteerd worden.

3 De eindcontrole

Als de reiniging voltooid is wordt de afzuigcapaciteit opnieuw gemeten. De inspectiecamera gaat nog een keer door het kanaal om te controleren of alles werkelijk gereinigd en brandveilig is. Het beeldmateriaal ontvangt u op een USB-stick met bijbehorend inspectierapport.