Ventilator reiniging

Ventilatoren reinigen

Het hart van een goed werkend afzuigsysteem is de ventilator. Deze zorgt ervoor dat de vuile kookgassen worden afgevoerd, Of dat er frisse buitenlucht wordt toegevoerd. Een schone ventilator verzorgt een goede lucht-toe/afvoer. Dit komt doordat de bladen van de ventilator schoon zijn en een juiste curve hebben die de luchtstroom bepaalt. Als een ventilator vervuild is door aangekoekt vet en stof dan zal dit de werking van de ventilator sterk beïnvloeden.
Voordat Wegvet de ventilator gaat reinigen worden foto’s gemaakt om het voor/na resultaat te vergelijken. Ook wordt de luchtstroom gemeten, er wordt gemeten hoe snel de ventilator de aangezogen lucht kan verplaatsen. Als de ventilator is gereinigd, worden opnieuw foto’s gemaakt waarop het resultaat goed te zien is. De ventilator wordt weer gemonteerd. Als deze weer is gemonteerd kan de luchtstroom gemeten worden. Zoals te verwachten is, is deze sterk toegenomen. De ventilator is nu efficiënter, energiezuiniger, hygiënischer en brandveilig.